Ventilationsbeslag 86

Användningsområde

Klassisk ventilationsspärr för fönster.  Ventilationsbeslag för utåtgående fönster. Enkel eftermontering.

Egenskaper

  • Bågen hålls i fasta ventilationslägen genom att stången och stångspärrens/ bågfästets tänder griper i varandra.
  • Passar såväl höger som vänster genom att stångspärr/bågfäste är vändbart.
Konstruktion
a) Stång med stångfäste.
c) Karmfäste.

Material

Acetalplast i färg vit eller brun.

Montering

Monteras enligt måttsatt anvisning.