Ventilationsbeslag 85

Användningsområde

Klassisk ventilationsspärr för fönster, beslag för inåtgående fönster med överfalsad båge (även för utåtgående med karmdjup mindre än 32 mm). Enkel eftermontering.

Egenskaper

  • Bågen hålls i fasta ventilationslägen genom att stången och stångspärrens/ bågfästets tänder griper i varandra.
  • Passar såväl höger som vänster genom att stångspärr/bågfäste är vändbart.
Konstruktion
a) Stång med stångfäste.
b) Bågfäste och stångspärr.

Material

  • Acetalplast i färg vit eller brun.

Montering

Monteras enligt måttsatt anvisning.