Fönsterbroms för Euronot 740

Användningsområde

Fönsterbromsmed avkopplingsbart karmfäste. Konstant, ställbar friktion. Används för uppställning av fönster.

Egenskaper

  • Håller bågen med konstant friktion i önskat vädringsläge.
  • Friktionen är ställbar.
  • Justeras efter montering.

Konstruktion
a) Bromslåda
b) Ändlager
c) Låsaxel
d) Arm
e) Bromslöpare
f) Karmfäste

Material

  • Bromslöpare av acetalplast.
  • Ändlager av zamakmetall.
  • Bromslåda av anodiserad aluminium.
  • Övriga delar av förzinkat stål.

Montering

Upptill eller nedtill. Se måttsatt anvisning för urfräsning.

På inåt- och utåtgående fönster:
 
Båg-         Art.     Öppn.     A     B     C     Broms-    Arml
bredd        nr.      vinkel                          lådans    
                                                             längd
301-400     740/1  85         60    70   155   210        140
401-550     740/2  85         110  110  220   260        205
551-800     740/3  85         160  185  295   360        280
801-1100   740/4   85        310   265 465   460        450

Skruv

Använd för ändlager: nr. 5 (3,0 mm) TFX/DIN 7997.
Använd för karmfäste: nr. 7 (3,8 mm) TFX/DIN 7997.