Modul

Ett godkänt låshus kräver ett godkänt slutbleck, som du finner under kategorin Säkerhetsslutbleck. Standardslutbleck används då det inte ställs några specifika säkerhetskrav. Vår rekommendation är dock att i så stor utrsträckning som möjligt använda säkerhetsslutbleck, det blir då lättare att uppdatera dörrmiljön om så krävs.