ASSA 2411, 2421 Slutbleck

Användningsområde

ASSA 2411 och 2421 är plana slutbleck för ofalsade dörrar som passar till ASSA 40B-7 och 780 m.fl.

Egenskaper

ASSA 2411 och 2421 är plana slutbleck för ofalsade dörrar som passar till ASSA 40B-7 och 780 m.fl.

Produktnummer
241100
S-SLUTBL. 40B7H/780V
242100
S-SLUTBL. 40B7V/780H
242150
S-SLUTBL. 40B7V/780H SB-P
241100
S-SLUTBL. 40B7H/780V
242100
S-SLUTBL. 40B7V/780H
242150
S-SLUTBL. 40B7V/780H SB-P