ASSA 2301 Godkänt Slutbleck

Användningsområde

ASSA 2301 är ett plant slutbleck för ofalsade dörrar som passar till ASSA extralås 309, 379 och 131 m.fl.

Egenskaper

  • Samtliga slutbleck levereras med träskruv och två specialskruvar som skruvas snett in i kåpan.
  • Slutblecken är godkända enligt SS 3522, utgåva 4 klass 3 TR 29.
  • Standardytbehandling är zink.
  • För att en låsenhet ska vara godkänd krävs även godkänt slutbleck.