1487-9, plant

1487-9
1487-9
1487-9
1487-9

Användningsområde

För skalskydd och andra viktiga dörrar.

Egenskaper

  • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3
  • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet

Funktion

  • För att skydda låsets regel från fysiskt angrepp och manipulation