Connect

Standardslutbleck kan användas då det inte ställs några specifika säkerhetskrav. Ett godkänt låshus kräver ett godkänt slutbleck. Dessa återfinns under kategorin Säkerhetsslutbleck. Vår rekommendation är att i så stor utsträckning som möjligt använda säkerhetsslutbleck, det blir då lättare att uppgradera dörrmiljön om så krävs.