ASSA 1220 T-järn / Förstärkningsbehör

Användningsområde

ASSA 1220 är ett bakkantsbeslag Godkänt av försäkringsbolagen för skydd av dörrens gångjärnsida.

Egenskaper

  • Består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med två härdade tappar som monteras i dörren.
  • Konstruktionen försvårar genomsågning och angrepp med slagverktyg.
  • De sex skruvarna ger en brythållfasthet över 700 kg.
  • Kan även kompletteras med ASSA 5201, för att ytterligare förstärka dörren/karmen.
  • Inkl. skruv.
  • Standardytbehandling: zink.