ASSA 1210 T-järn / Förstärkningsbehör

Användningsområde

ASSA 1210 är ett bakkantsbeslag för skydd av dörrens gångjärnsida.

Egenskaper

  • Består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med gripklor, som monteras i dörren.
  • De snedställda skruvarna hjälper till att ge en bryt-hållfasthet över 700 kg.
  • Kan även kompletteras med ASSA 5201, för att ytterligare förstärka dörren/karmen.
  • Inkl. skruv.
  • Standardytbehandlingar: zink och brun zink.