ASSA 2431 Godkänt Slutbleck

Användningsområde

ASSA 2431 är ett universalslutbleck för ofalsade dörrar.

Egenskaper

  • Samtliga slutbleck levereras med träskruv och två specialskruvar som skruvas snett in i kåpan.
  • Slutblecken är godkända enligt SS 3522, utgåva 4, klass 3 TR 29.
  • Standardytbehandling är zink.
  • För att en låsenhet ska vara godkänd krävs även godkänt slutbleck.