ASSA 2413, 2423 Slutbleck

Användningsområde

ASSA 2413 och 2423 är vinkelslutbleck för falsade dörrar som passar till ASSA 40B-7 och 780 m.fl

Egenskaper

  • Samtliga slutbleck levereras med träskruv och två specialskruvar som skruvas snett in i kåpan.
  • Standardytbehandling är zink.