ASSA 2407 Godkänt Slutbleck

Användningsområde

ASSA 2407 är ett extra långt slutbleck för falsade dörrar som passar ASSA modullås 479 och 90002 m.fl.

Egenskaper

  • Samtliga slutbleck levereras med träskruv och två specialskruvar som skruvas snett in i kåpan.
  • Slutblecken är godkända enligt SS 3522, utgåva 4, klass 3, TR 29.
  • Standardytbehandling är zink.
  • För att en låsenhet ska vara godkänd krävs även godkänt slutbleck.


Produktnummer
240700
S-SLUTBLECK VINKEL
240705
S-SLUTBLECK VINKEL KL5