ASSA 40 B7 Fallregellås

Användningsområde

ASSA 40 B7 är ett fallregellås avsett för äldre entrédörrar, förråd i privatbostäder, kommersiella byggnader och andra miljöer. Låset används vanligen som utbyteslås eller när komplettering av lås med samma nyckel önskas.

Med inmonterad mikrobrytare används låset med fördel i larm och bevakningsanläggningar. (Gäller endast låsdjup 75 mm).

Egenskaper

 • Låset har 7-tillhållare i stål.
 • Vid två 360° nyckel-vridningar sker automatisk förregling, regeln når 22 mm i utlåst läge.
 • För att försvåra genomsågning och uppbrytning är regeln härdad och tvångsstyrd.
 • Låset finns i tre olika låsdjup (75, 80, 85 mm) och har tryckesfunktion som är placerad ovanför nyckelhålet.
 • Låset är bortasäkert, vilket innebär att nyckeln kan användas från såväl insida som utsida.
 • Observera att nyckeln endast kan tas ur låset efter två varvs vridning.

Funktioner

Standardutförande

 • Lås i förzinkat stål.
 • Levereras med 3 st nycklar i stål, längd 68 mm.
 • Hål för nyckelskylt med genomgående skruv.
 • Tillhållare i stål.
 • Härdad regel som försvårar genomsågning.

Specialutförande

 • Nycklar i förzinkat stål. Finns i längderna 80 och 90 mm.
 • Lika låsning med samtliga ASSA 7-tillhållarlås.
 • Inmonterad mikrobrytare för användning i larm och bevakningsanläggningar. OBS! Endast i låsdjup 75 mm.