1380S-28

1380
1380
1380
1380

Användningsområde

Låshus för entrédörrar i butiker, varuhus, kontor, flerbostadshus etc. Där konstruktionen utgörs av smala ramprofiler, försedda med draghandtag och dörrstängare alt. dörrautomatik.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 28 mm
  • Med cylinder- och förreglingsfall
  • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
  • Uppställningsbar cylinderfall
  • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Funktion

Cylinderfallen dras in med nyckel eller vred.

  • Saknar förreglingsfunktion. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel.