1362S-28

1362
1362
1362
1362

Användningsområde

Låshus för entrédörrar i butiker, kontor, flerbostadshus etc. vars konstruktion utgörs av smala ramprofiler.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 28 mm
  • Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall
  • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
  • Uppställningsbar cylinderfall
  • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Funktion

  • Cylinder- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred
  • Tryckesfallen dras in med trycke
  • Cylinderfallen kan ställas upp med uppställningsnyckel