Modul

Ett godkänt låshus kräver ett godkänt slutbleck som du finner under kategorin säkerhetsslutbleck. Standardslutbleck används då det inte ställs några specifika säkerhetskrav. Vår rekommendation är att i så stor utsträckning som möjligt använda säkerhetsslutbleck, det blir då det är lättare att uppdatera dörrmiljön om så krävs.