504-50 H ut/V in

504-50
504-50
504-50
504-50

Användningsområde

Låshus för innerdörrar, lärosalar, kontor, tekniska utrymmen etc. där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

Egenskaper

 • Dorndjupsutförande 50 mm
 • Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall
 • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
 • Uppställningsbar cylinderfall
 • Vändbara fallar för alternativ dörrhängning

H/ut kan vändas till V/in och tvärt om
V/ut kan vändas till H/in och tvärt om

 • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
 • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Funktion

Utsida

 • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel
 • Tryckesfallen dras in med trycke

Insida

 • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med trycket
 • Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp