1520-50 H ut/V in

1520-50
1520-50
1520-50
1520-50

Användningsområde

Låshus för lärosalar, hotellrum, tekniska utrymmen, kontor etc. med högre intrångskrav där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 50 mm
  • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 2
  • Med förreglad tryckesfall och regel
  • Automatisk förregling av tryckesfall vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
  • Vändbart tryckesfall för alternativ dörrhängning

H/ut kan vändas till V/in och tvärt om
V/ut kan vändas till H/in och tvärt om

  • Kan användas med eller utan trycke på dörrens utsida

Funktion

Utsida

  • Regeln låses ut och in med nyckel
  • Tryckesfallen dras in med trycke

Insida

  • Regeln låses ut och in med vred
  • Tryckesfallen samt regel dras in med trycket