8765

8765-50
8765-50
8765-50
8765-50
8765-70
8765-70

Användningsområde

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 50/70 mm
  • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, utgåva 4 TR29 
  • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
  • Med tryckesfall och regel
  • Härdad och tvångsstyrd regel
  • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
  • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
  • Kan erhållas med inbyggs mikrobrytare

Modullås finns också i ett Heavy Duty (HD) utförande, för tuffare miljöer. Heavy Duty låsen har stolpe i rostfritt stål och kraftigare tryckroddarfjäder bland annat för att klara tyngre trycken

Funktion

  • Regeln låses ut och in men nyckel eller magnetvredcylinder
  • Tryckesfallen dras in med trycke