565

565-50
565-50
565-50
565-50
565-70
565-70

Användningsområde

Låshus för innerdörrar, kontorslokaler, industrier, toalettdörrar etc.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 50/70 mm
  • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 2
  • Med tryckesfall och regel
  • Vändbart tryckesfall för alternativ dörrhängning
  • Kan förses med toalettbehör

Modullås finns också i ett Heavy Duty (HD) utförande, för tuffare miljöer. Heavy Duty låsen har stolpe i rostfritt stål och kraftigare tryckroddarfjäder bland annat för att klara tyngre trycken

Funktion

  • Regeln låses ut och in med nyckel eller vred
  • Tryckesfallen dras in med trycke, nyckel eller vred

Amn. Assa 2588 är en variant på 565 utan tryckesfunktion