7787

7787-50
7787-50
7787-50
7787-50

Användningsområde

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 50 mm
  • Med tryckesfall och hakregel
  • Härdad och tvångsstyrd hakregel
  • Ger kopplande förband mellan dörr och karm
  • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
  • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
  • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare

Modullås finns också i ett Heavy Duty (HD) utförande, för tuffare miljöer. Heavy Duty låsen har stolpe i rostfritt stål och kraftigare tryckroddarfjäder bland annat för att klara tyngre trycken

Funktion

  • Hakregeln låses ut och in men nyckel eller magnetvredcylinder
  • Tryckesfallen dras in med trycke