Låshus 1560

Användningsområde

Låshus för ytter- och innerdörrar, entrédörrar till tekniska utrymmen etc.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 50 mm
  • Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall
  • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
  • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare  
  • Vändbara fallar för alternativ dörrhängning
  • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
  • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Modullås finns också i ett Heavy Duty (HD) utförande, för tuffare miljöer. Heavy Duty låsen har stolpe i rostfritt stål och kraftigare tryckroddarfjäder bland annat för att klara tyngre trycken

Funktion

  • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred
  • Tryckesfallen dras in med trycke
  • Cylinderfallen ej uppställningsbar