8562-50

8562-50
8562-50
8562-50
8562-50

Användningsområde

Låshus för nödutgångar, ställverk, transformatoranläggningar etc.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 50 mm
  • Med cylinder- och förreglingsfall
  • Automatisk förregling av cylinderfall vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
  • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
  • Uppställningsbar cylinderfall
  • Vändbar cylinderfall för alternativ dörrhängning
  • Cylinderfall av stål för brandklassade dörrar
  • Kan kompletteras med öppningsbeslag
  • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Modullås finns också i ett Heavy Duty (HD) utförande, för tuffare miljöer. Heavy Duty låsen har stolpe i rostfritt stål och kraftigare tryckroddarfjäder bland annat för att klara tyngre trycken

Funktion

Cylinderfall dras in med nyckel, vred eller öppningsbeslag.

  • Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel.