Fallås

Låshus för entré- och innerdörrar där intrångsskydd är underordnade.