Låshus 640

640-35
640-35
640-35
640-35
640-50
640-50
640-70
640-70

Användningsområde

Låshus för lärosalar, hotellrum, tekniska utrymmen, kontor etc. med högre intrångskrav, där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

Egenskaper

  • Dorndjupsutförande 35, 50, 70 mm.
  • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 2.
  • Med förreglad tryckesfall och hakregel.
  • Automatisk förregling av tryckesfall vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall.
  • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
  • Kan användas med eller utan trycke på dörrens utsida.

Funktion

Utsida

  • Regeln låses ut och in med nyckel
  • Tryckesfallen dras in med trycke

Insida

  • Regeln låses ut och in med vred
  • Tryckesfallen samt regel dras in med trycket