Låshus 622

622-35
622-35
622-35
622-35

Användningsområde

Låshus för innerdörrar, lärosalar, kontor, tekniska utrymmen etc. där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

Egenskaper

 • Dorndjupsutföranden 35, 50 mm.
 • Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall.
 • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall.
 • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
 • Vändbara fallar för alternativ dörrhängning.
 • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar.
 • Kan kombineras med elektriska slutbleck.

Funktion

Utsida

 • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel.
 • Tryckesfallen dras in med trycke.

Insida

 • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med trycket.
 • Cylinderfallen ej uppställningsbar.