Låshus 621

621-35
621-35
621-35
621-35

Användningsområde

Låshus för innerdörrar, lärosalar, kontor, tekniska utrymmen etc. där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

Egenskaper

 • Dorndjupsutförande 35, 50 mm.
 • Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall.
 • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall.
 • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare.
 • Uppställningsbar cylinderfall.
 • Vändbara fallar för alternativ dörrhängning.
 • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar.
 • Kan kombineras med elektriska slutbleck.

Funktion

Utsida

 • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel.
 • Tryckesfallen dras in med trycke.

Insida

 • Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med trycket.
 • Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel.
Produktnummer
357677433057
LÅSHUS 621-35 H/UT MC
357677435057
LÅSHUS 621-35 V/IN MC
357873435057
LÅSHUS 621-35 V/UT MC
357873433057
LÅSHUS 621-35 H/IN MC
357678163057
LÅSHUS 621-50 H/UT
357678433057
LÅSHUS 621-50 H/UT MC
357678165057
LÅSHUS 621-50 V/IN
357678435057
LÅSHUS 621-50 V/IN MC
357874165057
LÅSHUS 621-50 V/UT
357874435057
LÅSHUS 621-50 V/UT MC
357874163057
LÅSHUS 621-50 H/IN
357874433057
LÅSHUS 621-50 H/IN MC