Låshus 410

410-35
410-35
410-35
410-35
410-50
410-50
410-70
410-70

Användningsområde

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.

Egenskaper

 • Dorndjupsutföranden 35, 50, 70 mm
 • Uppfyller klass 3 enligt SS3522 utg 4 TR 29
 • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
 • Med tryckesfall och hakregel
 • Härdad och tvångsstyrd hakregel
 • Förstärkt förregling
 • Ger kopplande förband mellan dörr och karm
 • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
 • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
 • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare

Certifikat
Se nedladdningsbara dokument under fliken certifikat

Funktion

 • Hakregeln låses ut och in med nyckel eller magnetvredcylinder
 • Tryckesfallen dras in med trycke