2002-serien

När det ställs höga krav på säkerhet på ytter- och entrédörrar till villor eller lägenheter är låshus Connect 2002 ett bra val. Connect 2002 har 360° tvingande utlåsning samt hakregelkonstruktion som ger ett kopplande starkt förband mellan låshus och slutbleck, d v s mellan dörr och karm.  Dessa uppfyller även de senaste kraven enligt SS-EN 12209 samt SS 3522 utgåva 4 TR 29 klass 3, vilket innebär att de är skyddade mot manipulation, är försedda med en Lockshield som klarar standardkraven mot borrangrepp och ingår i vad försäkringsbolagen benämner som Godkänd låsenhet.