Låshus 223

223-35
223-35
223-35
223-35
223-50
223-50

Användningsområde

Låshus för ytter- och innerdörrar, entrédörrar, tekniska utrymmen etc.

Egenskaper

 • Dorndjupsutförande 35, 50, 70 mm
 • Med cylinder- förreglings- och tryckesfall
 • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
 • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
 • Uppställningsbar cylinderfall
 • Vändbara fallar för alternativ dörrhängning
 • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
 • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Funktion

 • Cylinder- förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred
 • Tryckesfallen dras in med trycke
 • Clinderfallen ställs upp med uppställningsknapp försedd med spärrskruv, uppställningen kan fixeras i lägena uppställt/ej uppställt