Låshus 222

222-35
222-35
222-35
222-35
222-50
222-50

Användningsområde

Låshus för ytter- och innerdörrar, entrédörrar, tekniska utrymmen etc.

Egenskaper

  • Dorndjupsutföranden 35, 50, 70 mm
  • Med cylinder- förreglings- och tryckesfall
  • Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall
  • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
  • Vändbara fallar för alternativ dörrhängning                    
  • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
  • Kan kombineras med elektriska slutbleck

Funktion

  • Cylinder- förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred
  • Tryckesfallen dras in med trycke
  • Cylinderfallen ej uppställningsbar