Låshus 212

212-35
212-35
212-35
212-35
212-50
212-50
212-70
212-70

Användningsområde

Låshus för dörrar där enbart tryckesfunktion önskas.

Egenskaper

  • Dorndjupsutföranden 35, 50, 70 mm.
  • Med tryckesfall.
  • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
  • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar.

Funktion

  • Tryckesfallen dras in med trycke