200-serien

I 200-serien finns fallåsen - de självlåsande låsen. I 200-serien hittar vi inga godkända låshus, men de tillhör ändå en av de viktigaste låstyperna eftersom de håller igen branddörrar i brandcellsgränser. De hindrar även obehöriga att komma åt och skada sig på tekniska anordningar i t ex ställverk. 200-seriens dubbelfall- och cylinderfallås sitter ofta monterade tillsammans med elslutbleck. Flertalet låshus kan erhållas med eller utan mikrobrytarfunktion i 35, 50 och 70 mm dorndjup.