3248-01 FOP

3248-01 FOP
3248-01 FOP
3248-01 FOP
3248-01 FOP

Produktinformation

FOP gångjärnet ger fastighetsägare och dörrtillverkare bättre möjligheter att uppfylla och motsvara Boverkets byggregler som gäller från och med 2011-01-01. Enligt Handisam som är myndigheten för handikappolitisk samordning går det att läsa i deras fördjupningsblad för tillgängliga dörrar "Med hjälp av särskilt utformade gångjärn förskjuts dörrbladet så att det inte inkräktar på det fria passagemåttet när dörren är öppen 90°". I och med att man använder FOP Gångjärnet så är det lättare och billigare att uppfylla Boverkets byggregler. Dessa regler gäller för följande typer av passager:  

 • Entrédörrar 
 • Dörrar till uteplatser 
 • Korridordörrar 
 • Handikapptoalettdörrar 
 • Dörrar till samlingssalar och större mötesrum

FOP Gångjärnet möjliggör att en dörröppning blir bredare utan att behöva byta eller gå upp i storlek på vare sig dörr eller karm då gångjärnets design förskjuter dörrbladet så att det inte inkräktar på dörrens fria passagemått när dörren är öppen 90°. För dörrar till mindre rum såsom kontorsrum och mindre grupprum skall passagemåttet vara minst 80cm. I befintliga byggnader accepteras ett passagemått på 80cm resp 76cm för dörrar men att öka det fria måttet med hjälp av FOP gångjärnet är en enkel åtgärd.

Användningsområde

 • Sjukhus
 • Handikapptoaletter
 • Offentliga lokaler

Egenskaper

• Öppnar dörren utanför karm vid 90°
• Anpassad för karmar med max 12 mm tjocka foder
• Direkt utbytbar mot ett 3248
• Passar i 3228 urtag genom en mindre modifiering
• Motsvarar grade 13 enligt EN1935
• Höjdjusterbart
• Ytbehandlingar: Blank Zink alloy & Rostfritt