3228-01 FOP

3228 FOP
3228 FOP
3228 FOP
3228 FOP

Produktinformation

FOP gångjärnet ger fastighetsägare och dörrtillverkare bättre möjligheter att uppfylla och motsvara Boverkets byggregler som gäller från och med 2011-01-01. Enligt Handisam som är myndigheten för handikappolitisk samordning går det att läsa i deras fördjupningsblad för tillgängliga dörrar "Med hjälp av särskilt utformade gångjärn förskjuts dörrbladet så att det inte inkräktar på det fria passagemåttet när dörren är öppen 90°". I och med att man använder FOP Gångjärnet så är det lättare och billigare att uppfylla Boverkets byggregler. Dessa regler gäller för följande typer av passager:
 
 • Entrédörrar
 • Dörrar till uteplatser
 • Korridordörrar
 • Handikapptoalettdörrar
 • Dörrar till samlingssalar och större mötesrum

FOP Gångjärnet möjliggör att en dörröppning blir bredare utan att behöva byta eller gå upp i storlek på vare sig dörr eller karm då gångjärnets design förskjuter dörrbladet så att det inte inkräktar på dörrens fria passagemått när dörren är öppen 90°. För dörrar till mindre rum såsom kontorsrum och mindre grupprum skall passagemåttet vara minst 80cm. I befintliga byggnader accepteras ett passagemått på 80cm resp 76cm för dörrar men att öka det fria måttet med hjälp av FOP gångjärnet är en enkel åtgärd.

Användningsområde

 • Sjukhus
 • Handikapptoaletter
 • Offentliga lokaler

Egenskaper

 • Öppnar dörr utanför karm 90°
 • Anpassad för karmar utan foder
 • Direkt utbytbar mot 3228
 • Motsvarar grade 11 enligt EN1935
 • Höjdjusterbart
 • Ytbehandlingar: Blank Zink alloy & Rostfritt