1396

1396
1396
1396
1396

Användningsområde

Kantregel, manuell, för det passiva dörrbladet i pardörrar i trä, stål eller aluminium.

Egenskaper

  • Manuell enkelverkande
  • 1396 uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3540, klass 3
  • Klassning kommer att ske mot EU-standard prEN 12051
  • Regelkolv Ø 12 mm och med fast utlåsning 25 mm
  • Material av stål för brandklassade dörrar
  • Urtagsmått lika för kantregel 1296, 1396 och 2396
  • Stolpbredd 22 mm
  • Mått från framkanten till centrum på regelkolven är justerbart 30-36 mm
  • Ytbehandling: glansförzinkat

Funktion

Regeln är hävarmsmanövrerad.

Tillbehör

Slutbleck. Styrhylsa, för användning i dörrar av trä där klimatförändringar kan påverka dess egenskaper, samt i dörrar av profiler i olika material.

Produktnummer
356286100054
KANTREGEL ASSA 1396
356286100057
KANTREGEL ASSA 1396
356286100062
KANTREGEL ASSA 1396