2220-100 mm

Användningsområde

För ofalsade självstängande dörrar. 2220 för lättare dörrar och bastudörrar.

Material

Förzinkat stål.

Egenskaper

  • Enkelverkande, ej bärande
  • Höger och vänster
  • Ställbar fjäderkraft
  • Justering av stängningskraft
  • Med endast stängande funktion användes:
    • 2220 tillsammans med bärande gångjärn 3220

Har samma inbyggnadsmått. Dessa gångjärn kan alltså kombineras. Infräsningen ska ha samma djup som för de bärande gångjärnen. Gångjärnen är avlyftbara efter frigörning av fjäderkraften.