Val/Dimensionering

Dörrar med fjädergångjärn Kontakta ASSA för rekommenderad storlek och antal. Fönsterdörrar Höjd och bredd avser karmyttermått. 1 M = 100 mm. Antal koppelgångjärn ska alltid vara 3. Gångjärnstyper Fönsterdörrar i markplanet. För utåtgående fönsterdörrar används bärgångjärn 3228, 3244 eller 3248. För inåtgående fönsterdörrar används bärgångjärn 3229. För kopplande fönsterdörrar används koppelgångjärn 1205. Fönsterdörrar ovan markplanet. För utåtgående fönsterdörrar används bärgångjärn 3220. För inåtgående fönsterdörrar används bärgångjärn 3229.