Underhåll/skötsel

Liksom alla konstruktioner med rörliga delar kräver gångjärn ett visst mått av underhåll för att fungera oklanderligt under hela sin brukstid. Underhållsbehovet är beroende bl a öppningsfrekvens, belastning och miljö.  Funktion:  Gångjärn ska löpa lätt, får inte vara skadade och ska sitta ordentligt fast i karm och dörr. Dörren ska kunna stängas utan att den tar i karm eller tröskel. Skadade eller utslitna gångjärn ersätts med nya. Lösa skruvar dras fast. Lösa gångjärn försämrar dörrens funktion, ökar gångjärnsslitaget och underlättar inbrottsförsök.$0