ASSA Connect 411 MPL

Användningsområde

Extralås till flerpunktslås för entrédörr och säkerhetsdörr inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc, där krav på godkänd låsenhet föreligger. ASSA Connect 411 MPL är avsett att användas tillsammans med flerpunktslås i serien ASSA Connect MPL.

Egenskaper

 • Dorndjupsutförande; 50 mm.
 • Låsdjup; 64 mm
 • Patentsökt kapslad förregling i låshuset 
 • Härdad och tvångsstyrd hakregel
 • Ger kopplande förband mellan dörr och karm 
 • Levereras med borrskydd
 • Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
 • Använd ASSA säkerhetsslutbleck 1488-1, 4 HD

Funktion

 • Låsets hakregel manövreras från flerpunktslåsets centrumenhet genom att handtaget förs uppåt. 
 • Förregling av låshuset sker med nyckelvridning 360 grader i extralåsets cylinder.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakre¬geln, vrid runt nyckeln 360 grader för att förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckeln 360 grader för att häva förreglingen och öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in regeln

Tillbehör

 • Slutbleck 4700 och 4710, för högre säkerhet välj säkerhets¬slutbleck1488 HD med karmkåpa.