ASSA 6000 MPL

Förklaring

ASSA 6000 MPL är en serie flerpunktslås anpassade för Europeiska marknader där Europaprofil cylinder är standard.

Användningsområde

Utåtgående och inåtgående ytterdörr.

Egenskaper

 • Centrumlås med Europa-profil cylinder
 • Dorndjup 55 mm
 • Låsdjup 72 mm
 • Centrumlås med delat tryckesfall och rak regelkolv
 • Yttre hakkolvar alternativt kilkolvar
 • Förzinkad kantskena 22 alt. 25 x 2 mm
 • Standardlängd 2050 mm
 • Handtagshöjd 1070 mm
 • Måttbeställning för andra längder
 • Höger- och vänsterutförande

Funktion

 • Då dörren är olåst, är hakkolvar/ kilkolvar och regelkolv indragna. Tryckesfall är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Handtaget kan återta horisontal­läge.
 • Därefter görs låsningsrörelse med nyckel eller spärrvred.
 • Regelkolven går då i funktion och är tillsammans med hakkolvar/kilkolvar spärrade.
 • För att låsa upp vrids nyckel eller vred  för att dra in regelkolv och häva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar/kilkolvar.

Tillbehör

Slutbleck
För centumlåset 4014
För hakkolvar C888, 4710 alt. 4700
För kilkolvar 62R alt. 622R 
ASSA trycke med returfjäder
Spärr­vred av DIN-standardtyp. Låscylinder: Europa-profil cylinder.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.