ASSA Modul 8765 MPL

Förklaring

Flerpunktslås med 360 graders nyckelvridning och centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.

Användningsområde

Flerpunktslås för ytterdörr

Egenskaper

 • 360 graders nyckelvrid­ning
 • Centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall
 • 50 och 70mm dorndjup
 • Roddare med fyrkantssprint 8 mm
 • Standardutförande är med hakkolvar
 • Kilkolvar som alternativ för förbättrad tätning.
 • Standard i längden 1700mm,
 • Måttbeställas i andra längder
 • Kantskenan är 25x2 mm
 • Höger- och vänsterutförande
 • Tillval; Bromsöverföring och mikrobrytare
 • Produktvarianter
  • M5000: standardlängd 1700 med hakkolvar
  • M5001: måttbeställd med kilkolvar
  • M5002: måttbeställd med hakkolv

Funktion

 • När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol­var och regelkolv indragna.Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontal­läge.
 • Därefter görs låsrörelse med nyckel eller spärrvred. Regelkolven går då i funktion och är tillsammans med hakkolvarna spärrade.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut  hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 360 grader för att låsa ut regelkolven och förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckel eller vred 360 grader för att dra in regelkolv och häva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.

Tillbehör

Slutbleck
- för centrumlås: ASSA 5950,
- för hakkolvar: ASSA C888, 7210 alt. 7200,
- för kilkolv: ASSA 62R alt. 622R.
ASSA trycke med returfjäder.
ASSA Borrskyddsbehör LS 12209.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Produktnummer
M5000 002 1701
8765/50 360 L=1700 H1 V 25X2
M5000 002 1702
8765/50 360 L=1700 H1 H 25X2
M5001 020 8001
8765/50 360 L=1800 K1 V 25X2
M5001 020 8002
8765/50 360 L=1800 K1 H 25X2
M5001 020 8007
8765/50 360 L=2000 K1 V 25X2
M5001 020 8008
8765/50 360 L=2000 K1 H 25X2
M5001 020 9001
8765/50 360 K1 V 22/25X2
M5001 020 9002
8765/50 360 K1 H 22/25X2
M5001 120 9001
8765/50 360 K1 B V 22/25X2
M5001 120 9002
8765/50 360 K1 B H 22/25X2
M5002 002 8005
8765/50 360 L=2000 H1 V 25X2
M5002 002 8006
8765/50 360 L=2000 H1 H 25X2
M5002 002 9001
8765/50 360 H1 V 22/25X2
M5002 002 9002
8765/50 360 H1 H 22/25X2
M5002 102 9001
8765/50 360 H1 B V 22/25X2
M5002 102 9002
8765/50 360 H1 B H 22/25X2