ASSA Modul 565 MPL

Förklaring

Flerpunktslås med 90 graders nyckelvrid­ning och centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.

Användningsområde

ASSA Modul 565 MPL är ett flerpunktslås för ytterdörr inom bostadssektorn.

Egenskaper

 • 90 graders nyckelvrid­ning 
 • Centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall  
 • Dorndjupsutförande 50mm
 • Roddare med fyrkantssprint 8 mm
 • Standardutförande med hakkolvar
 • Kilkolvar som alternativ för förbättrad tätning 
 • Standardlängd 1700mm
 • Måttbeställning möjlig för andra längder
 • Kantskenan 25x2 mm
 • Höger- och vänsterutförande.
 • Tillval; Bromsöverföring och mikrobrytare
 • Produktvarianter
  • M5100: standardlängd 1700 med hakkolvar
  • M5101: måttbeställd med kilkolvar
  • M5102: måttbeställd med hakkolvar

Funktion

 • När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol­var och regelkolv indragna. Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontal­läge. Därefter görs låsrörelse med nyckel eller spärrvred. Regelkolven går då i funktion och är tillsammans med hakkolvarna spärrade.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 90 grader för att låsa ut regelkolv och förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckel eller vred 90 grader för att dra in regelkolv och häva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.

Tillbehör

Slutbleck
- för centrumlås: ASSA 5950
- för hakkolvar: ASSA C888, 7210 alt. 7200
- för kilkolv: ASSA 62R alt. 622R.
ASSA trycke med returfjäder.
ASSA Borrskyddsbehör LS 12209.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Produktnummer
M5100 002 1701
565/50 L=1700 H1 V 25X2
M5100 002 1702
565/50 L=1700 H1 H 25X2
M5101 020 8007
565/50 L=2000 K1 V 25X2
M5101 020 8008
565/50 L=2000 K1 H 25X2
M5101 020 9001
565/50 K1 V 22/25X2
M5101 020 9002
565/50 K1 H 22/25X2
M5101 120 9001
90 K1 B V
M5101 120 9002
565/50 K1 B H 22/25X2
M5102 002 9001
565/50 H1 V 22/25X2
M5102 002 9002
90 H1 H