ASSA Modul 2000 MPL

Förklaring

Flerpunktslås med 360 graders nyckelvridning och funktion för "Hemmabekvämt och Bortasäkert".  Centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.

Användningsområde

Flerpunktslås för ytterdörr

Egenskaper

 • 360 graders nyckelvrid­ning 
 • Centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.
 • Dorndjup 50 mm
 • Roddare med fyrkantssprint 8 mm.
 • Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vredfunktionen möjliggör "Bortasäker och hemmabekväm"
 • Standardutförande med hakkolvar
 • Kilkolvar som alternativ för förbättrad tätning.
 • Standard längd 1700mm
 • Måttbeställning i andra längder.
 • Förzinkad kantskenan 25x2 mm
 • Höger- och vänsterutförande.
 • Tillval; Bromsöverföring och mikrobrytare
 • Produktvarianter
  • M5200: standardlängd 1700 med hakkolvar
  • M5201: måttbeställd med kilkolvar
  • M5202: måttbeställd med hakkolv

Funktion

 • När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol­var och regelkolv indragna. Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontal­läge. Därefter görs låsrörelse med nyckel eller spärrvred. Regelkolven går då i funktion och är tillsammans med hakkolvarna spärrade.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 360 grader för att låsa ut regelkolv och förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckel eller vred 360 grader för att dra in regelkolv och häva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.
 • ASSA Connect 2002 MPL har funktionen "Borta säker/hemma bekväm" vilket innebär att när man inte är hemma spärras insidans vred och dörren endast kan låsas upp med nyckel. När man är hemma så kan vredet användas för att låsa.
 • Hemmabekvämt
  • Lyft upp trycket och lås/lås upp med vredet.
 • Bortasäkert
  • Tryck ner knappen på kantskenan för att spärra vredet. Lyft upp trycket och förregla låshuset med nyckeln. Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt.

Tillbehör

Slutbleck
- För centrumlås: ASSA 5950
- För hakkolvar: ASSA C888, 7210 alt. 7200
- För kilkolv: ASSA 62R alt. 622R .
ASSA trycke med returfjäder.
ASSA Borrskyddsbehör LS 12209.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Produktnummer
M5200 002 1701
ASSA Modul 2000 L=1700 V
M5200 002 1702
ASSA Modul 2000 L=1700 H
M5201 020 8001
2000/50 L=2115 K1 H 25X2
M5201 020 8002
2000/50 L=2115 K1 H 25X2
M5201 020 9001
2000/50 K1 V 22/25X2
M5201 020 9002
2000/50 K1 H 22/25X2
M5202 002 8001
2000/50 L=2115 H1 V 25X2
M5202 002 8002
2000/50 L=2115 H1 H 25X2
M5202 002 9001
2000/50 H1 V 22/25X2
M5202 002 9002
2000/50 H1 H 22/25X2