ASSA Connect 410 MPL

Förklaring

Flerpunktslås med hakregel, 360 graders låsning och hakkolvar.

Användningsområde

Flerpunktslås för entrédörr, säkerhetsdörr, fönsterdörr och smalprofil inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc, där krav på godkänd låsenhet föreligger.

Egenskaper

 • 360 graders nyckelvridning
 • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4, klass 3 TR29
 • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet, i utförande med cylinder på insida och på utsida.
 • Dorndjupsutförande 35, 40 och 50 mm
 • Låsdjup 49, 54 och 64 mm
 • Centrumlås med tryckesfall och hakregel
 • Patentsökt kapslad förregling.
 • 2 extra hakkolvar
 • Ger kopplande förband mellan dörr och karm för ökad säkerhet.
 • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
 • Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar.
 • Rostfri kantskena 25 x 2,5 mm.
 • Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm.
 • Tillval: Extralås, inbyggd mikrobrytare, 22 mm skenbredd

Funktion

 • När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol­var och hakregel indragna. Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckessrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontal­läge.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakregeln och hakkolvar, vrid runt nyckeln 360 grader för att förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckeln 360 grader för att häva förreglingen; och öppna dörren genom att trycka ned trycket, vilket drar in fall, regel och hakkolvar.

Tillbehör

Slutbleck

- för centrumenheten: ASSA Säkerhetsslutbleck 1487-1HD - 1487-4 HD eller 1487-11 - 1487-13,

- för hakkolvar: ASSA Säkerhetsslutbleck 1488-1HD - 1488-4 HD.

ASSA trycke med returfjäder.ASSA Connect MPL-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderas användning av dubbelrundcylinder, godkänd enligt SS3522 klass 3. Ska beslås med dubbla runda cylindrar för bibehållen säkerhetsklass. Används ett godkänt extra lås kan ett magnetvred användas på huvudlåset för upplåsning från insidan. För trädörrar tillkommer ett godkänt förstärkningsbehör.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Produktnummer
M5441 002 8001
360 L=1000 V
M5441 002 8002
360 L=1000 H
M5441 002 8003
360 L=1700 V
M5441 002 8004
360 L=1700 H
M5441 002 9001
360 H9 V
M5441 002 9002
360 H9 H
M5400 002 1001
360 L=1000 V
M5400 002 1002
410/50 L=1000 H9 H 25X2,5
M5400 002 1701
410/50 L=1700 H9 V 25X2,5
M5400 002 1702
410/50 L=1700 H9 H 25X2,5
M5441 002 8005
360 L=1000 V
M5441 002 8006
360 L=1000 H
M5441 002 8007
410/40 L=1700 H9 V 25X2,5
M5441 002 8008
360 L=1700 H