ASSA Connect 310 MPL

Förklaring

Flerpunktslås med hakregel, 90 graders låsning och kilkolvar.

Användningsområde

Flerpunktslås för ytterdörr, fönsterdörr och smalprofil, där krav på godkänd låsenhet inte föreligger.

Egenskaper

 • 90 graders nyckelvridning. Dorndjupsutförande 35, 40 och 50 mm
 • Låsdjup 49, 54 och 64 mm.
 • Tryckesfall och hakregel.
 • Patentsökt kapslad förregling.
 • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
 • Tryckesfall i härdat stål för brandklassade dörrar.
 • 2 extra kilkolvar för ökad tätning.
 • Förzinkad kantskena 25 x 2,0 mm.
 • Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm.
 • Tillval: Hakkolvar, extralås, inbyggd mikrobrytare.

Funktion

 • När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol­var och hakregel indragna. Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Handtaget kan återta horisontal­läge.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakregeln och kilkolvar­na, vrid runt nyckeln 90 grader för att förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckeln 90 grader för att häva block­eringen; och öppna dörren genom att trycka ned trycket, vilket drar in fall, regel och kolvar.

Tillbehör

Slutbleck
- för central låsenhet: ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1 - 1487-5 eller 1487-11 - 1487-13
- för hakkolv: ASSA 4710, 4700 eller C888
- för kilkolv: ASSA 62R eller 622R.
ASSA handtag med returfjäder.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Produktnummer
M5300 020 1701
MPL310/50 K1 25X2L=1700V
M5300 020 1702
MPL310/50 K1 25X2L=1700H
M5301 020 1701
MPL310/40 K1 25X2L=1700V
M5301 020 1702
310/40 L=1700 K1 H 25X2
M5301 020 8061
MPL310/35 K1 25X2L=1700V
M5301 020 8062
MPL310/35 K1 25X2L=1700H
M5301 020 8063
MPL310/40 K1 25X2L=1700V
M5301 020 8064
MPL310/40 K1 25X2L=1700H
M5301 020 9001
310/35/40/50 K1 V 22/25X2
M5301 020 9002
310/35/40/50 K1 H 22/25X2