ASSA Connect 2002 MPL

Förklaring

Flerpunktslås med hakregel, 360 graders låsning och hakkolvar. Funktion för Bortasäkert/Hemmabekvämt för säker och bekväm låsning.

Användningsområde

Flerpunktslås för entrédörr och säkerhetsdörr inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc, där krav på godkänd låsenhet föreligger.

Egenskaper

 • 360 graders nyckelvridning
 • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4, klass 3 TR29 och ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet, i utförande med cylinder på insida och på utsida.
 • Dorndjupsutförande 50 mm.
 • Låsdjup 64 mm.
 • Tryckesfall och hakregel.
 • Patentsökt kapslad förregling.
 • 2 extra hakkolvar.
 • Kopplande förband mellan dörr och karm för ökad säkerhet.
 • Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vredfunktionen i kantskenan möjliggör funktionen "Borta säker/hemma bekväm".
 • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
 • Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar.
 • Rostfri kantskena 25 x 2,5 mm.
 • Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm.
 • Tillval; Extralås, inbyggd mikrobrytare, 22 mm skenbredd.

Funktion

 • När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol­var och hakregel indragna. Fallkolven är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
 • Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
 • Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Handtaget kan återta horisontal­läge.
 • För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakregeln och hakkolvar, vrid runt nyckeln 360 grader för att förregla låshuset.
 • För att låsa upp: vrid nyckeln 360 grader för att häva förreglingen och öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall, regel och hakkolvar.
 • ASSA Connect 2002 MPL har funktionen "Borta säker/hemma bekväm" vilket innebär att när man inte är hemma spärras insidans vred så att dörren endast kan låsas upp med nyckel. När man är hemma så kan vredet användas för att låsa.
  • Hemmabekvämt Lyft upp trycket och lås/lås upp med vredet.
  • Bortasäkert Tryck ner knappen på kantskenan för att spärra vredet. Lyft upp trycket och förregla låshuset med nyckeln. Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt.

Tillbehör

Slutbleck
- för centrumlåset: ASSA Säkerhetsslutbleck 1487-1HD - 1487-4 HD eller ASSA 1487-11 - 1487-13, 
- för hakkolvarna: ASSA Säkerhetsslutbleck 1488-1HD - 1488-4 HD.
ASSA trycke med returfjäder.

ASSA Connect MPL-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderas användning av ASSA dubbelrundcylinder godkänd enligt SS 3522 klass.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.