ASSA Connect MPL

ASSA Connect MPL är en serie flerpunktslås som är utvecklade för att förbättra säkerhet och tätning. Huvudsakliga användningsområden är entrédörr, säkerhetsdörr och fönsterdörr, och inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus. Centrumlåset är försett med hakregel för att skapa kopplande förband. I låst läge är trycket blockerat vilket garanterar att rätt listtryck hålls kvar. Seriens fem produktvarianter ger ett komplett utbud för att möta olika krav på funktionalitet.$0