4292

4292
4292
4292
4292

Användningsområde

Dörrförstärkningsbehör till modullås för dörrar där krav på godkänd låsning ställs.

Egenskaper

  • Material: Stål
  • Uppfyller fodringar enligt Svensk Standard 3559, klass 4
  • Ingår i av Försäkringsförbundet godkänd låsenhet
  • Standardbredd:66 mm
  • Höjd:170 mm
  • Levereras i brun epoxilack
  • Monteras med 6 st genomgående skruv och härdade nipplar
  • För dekorativ beslagning, komplettera med 4291-70 alternativ 4295-70

Funktion

Förbandet håller om och förstärker dörrbladet vid låsenheten så att brythållfastheten ökas.

Produktnummer
802608100054
DÖRRFÖRST.BEHÖR 4292
802608100063
DÖRRFÖRST.BEHÖR 4292